R.K. Begraafplaats


                                                   R.K. BegraafplaatsWij helpen zoeken


Tijdens de drukbezochte open monumentendag van afgelopen september bleek dat diverse nabestaanden hun familieleden niet altijd konden terugvinden. We zijn als werkgroep druk bezig met een inventarisatie om deze families te helpen. We raadplegen daarvoor diverse (historische) online bronnen aangevuld met de informatie van nabestaanden. Blijf daarom regelmatig terugkeren op de site, we zullen de informatie blijven aanvullen. 


De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt niet voor overleden personen, de werkgroep tracht uiteraard wel met respect om te gaan met verkregen informatie. 


Via deze weg willen we nogmaals alle mensen bedanken die helpen dit medium te completeren. Zeer hartverwarmend. 

"Waar Mensen Samenkomen"


Een wandeling van 200 jaar door de Sint-Adrianusparochie Naaldwijk. 


In 1987 herdacht de Sint-Adrianusparochie in Naaldwijk het feit, dat zij, sedert de Reformatie, gedurende 200 jaar beschikt over een eigen kerkgelegenheid. 


Een exemplaar van dit werk is ter beschikking gesteld, om de website verder te complementeren. Dank! 


Ruim duizend handtekeningen Petitie behoud R.K begraafplaats Naaldwijk


Zie voor foto's onder het kopje behoud en voor de tv-rapportage van de WOS onder het kopje media.  


Bron AD Westland 


WOS Radio 16-01-2021 over Natuurwaarden op het R.K Kerkhof te Naaldwijk 

Historisch Archief Westland


De gemeente Westland heeft besloten om vanaf 1 januari 2021 alle foto’s in de beeldbank van het archief gratis ter beschikking te stellen. Zie onder foto album subpagina Historisch Archief Westland. Inclusief fotonummer en (indien bekend) naam fotograaf. 

Bron WOS 12-02-2021


Welkom op de site van de R.K. Begraafplaats te Naaldwijk


De Werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg wil voorzien in de behoefte aan (historische) informatie over de R.K. begraafplaats te Naaldwijk. Deze website is daarbij een belangrijk medium. Hij verzamelt en ontsluit (online) informatie en fungeert zo als startpunt voor nader onderzoek. Het gebruik is puur informatief en zonder commercieel oogmerk.

Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website. De werkgroep houdt zich daarentegen aanbevolen voor aanvullende informatie.

Auteursrechten Deze website is een publicatie van online, persoonlijke en ontvangen archieven. De werkgroep tracht alle rechthebbenden van het beeldmateriaal steeds te achterhalen. Dit is misschien niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met de werkgroep en wij zullen het beeldmateriaal verwijderen.

Copyright © Alle rechten voorbehouden