Media

Gemeenteraad

https://channel.royalcast.com/westland/#!/gemeentewestland/20200922_1

Oorlogsgraf

Op 16 september 2020 is het graf geruimd. De twee militairen zijn met militaire eer herbegraven op de erebegraafplaats op de Grebbeberg in Rhenen, dat is het ereveld voor alle slachtoffers van de meidagen in 1940. De opgraving wordt gedaan door een speciale afdeling van de Koninklijke Landmacht, in opdracht van de Oorlogsgravenstichting.


Onderzoek naar status Gemeentelijk monument.

WOS Radio 16-01-2021 over Natuurwaarden op het R.K Kerkhof te Naaldwijk 

Monumentendag

Protesten tegen B&W-besluit monumentenstatus R.K. begraafplaats NaaldwijkHet besluit van het college van B&W van de gemeente Westland om de R.K. Begraafplaats in Naaldwijk niet als monument aan te wijzen heeft tot heftig protest geleid. Alle aanvragers van de monumentenstatus (het Genootschap Oud-Westland, Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en stichting Terebinth) hebben een bezwaarschrift ingediend.


Uit het besluit blijkt dat de gemeente Westland haar eigen regels aan de laars lapt. Als de gemeente de begraafplaats aanwijst als monument, dan zal de parochie geen onderhoud plegen en zal de begraafplaats vervallen, zo argumenteren B & W. Dus dan liever geen monument. Die lakse mentaliteit is in strijd met de eigen monumentenverordening uit 2017, vinden de bezwaarmakers, want de gemeente is immers verplicht om een nalatige eigenaar te dwingen zijn monument te onderhouden.

B & W beroepen zich op ‘afspraken’ met het parochiebestuur. Die afspraken zijn niet bekend. Als er al afspraken waren, dan zijn die bovendien van ruim veertig jaar geleden en volgens de bezwaarmakers broodnodig aan herziening toe. Anders dan in 1980 is er nu bijvoorbeeld dringend behoefte aan groen in het centrum. Ook moet het oude dorpsgezicht van Naaldwijk niet verder aangetast worden.


Het is de taak van gemeentes een verantwoord monumentenbeleid te voeren dat lokale historische monumenten beschermt. Al in 2007 had de R.K. Begraafplaats een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst moeten krijgen. Burgemeesters en wethouders gaan nu met dit negatieve besluit ten onrechte mee met de monumenteneigenaar, die zegt het kerkhof niet in stand te kunnen houden. De Monumentencommissie vindt dat het kerkhof van zo’n groot belang is voor de geschiedenis van (katholiek) Naaldwijk dat het voor toekomstige generaties moet worden bewaard.

Vorig jaar werd daarom, door parochianen en niet-parochianen, de werkgroep Behoud R.K. Begraafplaats Dijkweg opgericht. Er is intussen van diverse kanten hulp voor onderhoud en restauratie aangeboden. Zo is Natuurlijk Delfland bijvoorbeeld bereid om het groen-onderhoud op zich te nemen. Afgelopen juli heeft een steenhouwersbedrijf het kerkhof nader bekeken om een offerte voor een restauratie uit te kunnen brengen. Met Allerzielen en de Open Monumentendagen kreeg het kerkhof weer extra aandacht. De werkgroep wil met parochiebestuur en bisdom overleggen over behoud en restauratie, want op dit kerkhof ligt onvervangbare Naaldwijkse geschiedenis.

Klik hier om steun betuigen aan de redding van het kerkhof via petities.nl.

LInk

Historisch Archief Westland


De gemeente Westland heeft besloten om vanaf 1 januari 2021 alle foto’s in de beeldbank van het archief gratis ter beschikking te stellen. Zie onder foto album subpagina Historisch Archief Westland. Inclusief fotonummer en (indien bekend) naam fotograaf.